Mobile phone:15118144321 18028746321
Tele:18923800085
Address: 2.3.4 floor, building 7, Dayangtian Industrial Zone, Wanfeng Fengtang Road, Shajing street, Bao'an District, Shenzhen
website:http://www.szxtjt.net
Home page  > Product  > Process capability

Process capability

  材 料

  材 质 聚 酰 亚 胺 聚 脂 软硬结合
  层数 1~7层 1~2层 2~6层
  产品厚度及公差

  材质 层数
  单面板 双面板 四层板 六层板
  无胶 MIN 0.055±0.02MM 0.10±0.03MM 0.25±0.05MM 0.4±0.05MM
  有胶 MAX 0.13±0.03MM 0.24±0.03MM 0.3±0.05MM(18/12.5) 0.47±0.05MM(18/12.5)
  最小线宽,线距

  铜 厚 最小线距 最小线宽 公差
  35um(1OZ) 100 um 100 um ±0.03MM
  18um(1/2OZ) 60 um 60 um ±0.02MM
  12um(1/3OZ) 50 um 50 um ±0.02MM


  最 大 尺 寸
   :

    单面板:500MM X 500 MM ;

    双面板:250MMX500MM;

                             
  外 形 

  最小孔径 线到外形最小距离 外 形 公 差
  0.5MM±0.05MM 单层 0.15MM 2及多层 0.2MM 刀 模 ±0.2MM 精密钢模 ±0.05MM 普通钢模 ±0.1MM

  导通孔
 •  
 • 最小过孔直径 最小过孔焊盘 最小过孔中心距 公差
  0.2MM 0.4MM 0.5MM ±0.05MM

  模组类型产品:250 X 130 MM
  焊盘到线最小距离
  20091026144929963.jpg     
  最小导通孔 
  2009102614500947.jpg
  金手指尺寸及公差
  2009102615552690.jpg
  20091026151435448.jpg
  表面处理
  表面处理 厚度
  沉金 Au≥0.03 μm;Ni(1-3 um)
  镀金 Au≥0.03um;Ni(1-5 um)
  沉锡 Sn(0.8-1.5um)
  镀锡 Sn(5-15 um)

  补强
  补强 厚度
  PET (不含胶)0.125MM ;0.188MM; 0.25MM
  FR4 (不含胶)0.1MM ~1.0 MM
  PI (不含胶)12.5μm~250μm
  钢片 0.1MM~0.3MM
 • 23038211
 • 23038211